Aanmeldingsformulier

 

  Hierbij meld ik mij aan als lid van de: FanfareSlagwerkgroepMajorettes

  Achternaam:

  Voornaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Mobielnummer:

  E-mail adres:

  Geboortedatum:
  (helaas is datum notatie afhankelijk van uw internet browser, volg goed de voorgedrukte instructie in het grijs)

  Geslacht:

  Als er aandachtsgebieden zijn waar wij tijdens de opleiding of het uitvoeren van verenigingsactiviteiten rekening mee kunnen of moeten houden, zouden wij het op prijs stellen als u ons hierover informeert. U kunt dit melden bij de desbetreffende docent of één van de bestuursleden

  Gratis proefles maak uw keuze:

  Na de proeflessen zal er een korte evaluatie zijn met de docent. Waarbij aangegeven kan worden of uw zoon of dochter verder gaat met de muzieklessen. Uiteraard zal pas vanaf dit moment lesgeld en contributie worden afgeschreven.


  Contributie maak uw keuze:

  Hiervoor krijgt een lid: 1 maal per week les in een orkest, een instrument in bruikleen en als hij of zij hier aan toe is een uniform.

  Lesgeld maak uw keuze:

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van muziekvereniging Polyhymnia om:

  Per overboeking (maand, kwartaal* of halfjaar*) komt er € 0.50 bij voor administratie kosten van de bank.

  (*) De eerste periode zal de resterende contributie de eerst volgende maand worden afgeschreven.

  Rekeningnummer [IBAN]

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muz. Ver. Polyhymnia om NA DE GRATIS PROEFLESSEN, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Muz. Ver. Polyhymnia. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling.


  Privacy met betrekking tot beeldmateriaal
  Indien u niet wenst dat u op beeldmateriaal van muziekvereniging Polyhymnia wordt vastgelegd, vinkt u onderstaande optie NIET aan.

  Ik (en mijn ouders bij leden onder de 16 jaar) geef toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal waarin ik zichtbaar ben op de website, social media en eigen media


  U ontvangt direct een automatische bevestiging via het opgegeven email adres. Onze penningmeester zal z.s.m. het aanmeldingsformulier verwerken. Iemand uit de opleidingscommissie zal jou binnen 7 dagen benaderen om afspraken te maken over de lestijden.