Bestuur en commissies

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit onderstaande personen. Daarnaast werkt de vereniging met diverse commissies welke door één van de bestuursleden wordt vertegenwoordigd.

 

Voorzitter
René Veenstra
voorzitter@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-51202637

Secretaris
Ester van der Linde
secretaris@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-23621006

Penningmeester
Raymond Ruiter
penningmeester@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-53949564

OpleidingMuziekCommissie (OMC)
Gerben Schutte
mac@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-13968796

OpleidingMuziekCommissie (OMC)
Britt Westendorp
oc@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-13647576

OpleidingMuziekCommissie (OMC)
Lieke Bovenmars
ac@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-11829467

ActiviteitenCommissie (AC)
Thea van den Berg
ac@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-43459590

PR-commissie (PR)  
Ester van der Linde
pr@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-23621006

HuisVestingsCommissie (HVC)
Wibo Koenjer (*geen bestuurslid)
stichting@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-51164276

HuisVestingsCommissie (HVC)
Wibo Koenjer
stichting@muziekverenigingpolyhymnia.nl
06-51164276

 

De verschillende commissies van onze vereniging worden door de leden uit de verenging gevormd. Op deze manier kunnen we heel specifiek, snel en doelgericht handelen. De commissies die door de vereniging worden gevormd zijn de volgende:

  • Muziekadviescommissie (MAC)

“In deze commissie komen alle muziek technische zaken bij elkaar

Deze commissie maakt de gezamenlijke plannen voor het lopende en komende muzikale jaar. Zij geven onderbouwde adviezen aan het bestuur betreffende instrumenten, bezetting, vervanging en/of aanschaf. Er worden gezamenlijke repetities georganiseerd en exercities waar nodig. Tevens is de Muziek Advies Commissie eindverantwoordelijk voor het programma van gezamenlijke concerten. De input van de show- en muziekcommissies, muzikale leiding, tamboer-maitre, opleidingscommissie en instrumentenbeheer komen in deze commissie samen. Hiermee stimuleren we onderlinge contacten en creëren we draagvlak binnen de totale vereniging voor nieuwe en bestaande plannen.
Leden MAC: Arno Boxebeld, Wilbert Sleumer, Henrike Palland, Marinda Westendorp-Blom, Sam Veltjen →  mac@muziekverenigingpolyhymnia.nl

 

  • Opleidingscommissie (OC)

“De OC verzorgd de communicatie en activiteiten van onze jeugdige talenten in opleiding”

Om deze talenten bij onze vereniging te krijgen worden er op de Lemelerveldse basis scholen jaarlijks diverse workshops gegeven. Daarnaast ondersteunt de opleidingscommissie onze eigen muziekopleiding, welke wordt verzorgd door professionele docenten. De commissie draagt zorg dat leerlingen wegwijs krijgen binnen de vereniging, bij vragen zoals; waar moet ik zijn voor mijn instrument, waar moet ik zijn voor bladmuziek, waar moet ik zijn voor mijn uniform etc. etc. Op deze manier proberen zij de drempel naar het muzikale geluk zo laag mogelijk te maken. Tevens verzorgt deze commissie de lesschema’s en leerlingvolgsysteem in samenspraak met de vakdocent. Zij verzorgen optredens speciaal voor de jeugdleden, zoals een solistenconcours, studieweekend en uitwisselingsconcerten. Op deze manier kan de jeugd zo snel mogelijk aan elkaar wennen en wordt het samenspelen in zowel actief spel als op muzikaal niveau bevorderd. Ook evalueert de commissie samen met de vakdocenten de voortgang van de opleidingen en adviseert het bestuur bij het aanstellen van nieuwe docenten.
Leden OC:  Britt Westendorp, Manon Antonissen, Barry Lubberts, Henri Berends, Gerie Kampjes, Raymond Ruiter, Alinda Mars  →  oc@muziekverenigingpolyhymnia.nl

 

  • Activiteitencommissie (AC)

“In deze commissie draait het om behoud van een enthousiaste en gezonde vereniging”

Naast muziek maken worden er door de vereniging veel andere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden georganiseerd om betrokkenheid bij Polyhymnia te vergroten of om een financiële bijdrage te leveren aan de vereniging. De activiteiten commissie organiseert de activiteiten van donateursactie tot carwash, van speculaasactie tot versierde fietsenoptocht tijdens Koningsdag. Ook de jaarlijkse feestavond van de vereniging komt uit de koker van deze commissie. Daarnaast faciliteren zij de overige commissies bij activiteiten die door de vereniging zelf worden georganiseerd, zoals het solistenconcours, studieweekend en ondersteuning bij de diverse concerten. Niet alleen de vaste leden van de activiteitencommissie zorgen er voor dat de activiteiten mogelijk gemaakt worden, er staan ook altijd een groot aantal overige leden of ouders van jeugdleden klaar om te helpen.
 Leden AC:  Thea van den Berg, Arjan Schutte, Laura van Drogen, Julia van der Linde en Bertin Simons  →  ac@muziekverenigingpolyhymnia.nl

 

  • PR-commissie (PR)

“De PR commissie zorgt voor de juiste communicatie in alle mogelijke media”

Ook voor onze vereniging is een goede PR is niet weg te denken, het is belangrijk ons te blijven profileren bij toekomstige leden, publiek en sponsoren om zo meer naamsbekendheid te generen . Naast de vele publicaties in de lokale media is ook het beheer van de website, social media en het sponsorplan een belangrijk onderdeel van deze commissie. De commissie onderhoudt contacten met lokale media en zorgt ervoor dat zowel voor als na een activiteit van de vereniging een goed mediastuk beschikbaar is.

De foto’s op deze site zijn hoofdzakelijk gemaakt en beschikbaar gesteld door Martin Zwakenberg, Sanne Veenstra en Hans Heerink. Zij zorgen er telkens voor dat wij in de algemene media, als ook op deze site goed voor de dag komen. Waarvoor dank!
Leden PR:  Gerben Schutte, Raymond Ruiter, Tobias Tuink, Vincent Heerink  →  pr@muziekverenigingpolyhymnia.nl

 

  • Huisvestigingscommissie (HVC)

“De HVC commissie zorgt voor een fantastisch eigen onderkomen met prima voorzieningen”

Ons eigen clubgebouw is ondergebracht bij de “stichting belangen Polyhymnia”.
Het clubgebouw wordt wekelijks gebruikt door de slagwerkgroep en de fanfare van Polyhymnia. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het gebouw zoveel mogelijk gebruikt wordt, het liefst natuurlijk voor muzikale doeleinden. We verhuren de ruimtes dan ook graag aan andere verenigingen/organisaties. Ook voor eenmalige activiteiten is het clubgebouw beschikbaar. Voor meer informatie en de beschikbaarheid van ons clubgebouw kunt u klikken op de informatiepagina clubgebouw.
Leden HVC:  Wibo Koenjer, Martin Haas, Paul Zwakenberg  →  stichting@muziekverenigingpolyhymnia.nl

 

Instrumentenbeheer

De instrumenten zijn en blijven eigendom van de vereniging.

Zoals u wellicht weet zijn goede instrumenten kostbaar. Om lang te kunnen genieten van je instrument is goed onderhoud noodzakelijk. Van elke groep is er daarom een instrumentbeheerder. Deze personen zien er niet alleen op toe dat de instrumenten goed onderhouden worden, maar zijn ook de vraagbaak als er problemen met een instrument zijn. Voor de fanfare is dat Marcel Veltjen tel: 0572-372846 en voor de slagwerkgroep Hilbert Grave tel: 06-46466516 en Henri Berends tel: 06-12584624.

 

Uniformenbeheer

Wat geldt voor het instrumentarium geldt ook voor de uniformen. Onze uniformen zijn van een goede kwaliteit. Eén van de leden van de vereniging is de beheerder van de uniformen. Hij/zij ziet er op toe dat de leden zorgvuldig met het uniform omgaan. Het zijn ook de personen bij wie leden terecht kunnen als er problemen met het uniform zijn.

Voor de fanfare en slagwerkgroep is dit Hermien Schrijver tel: 0572-372162

Voor de majorettes is dit Marinda Westendorp-Blom tel: 0572-373049

 

Gebouwbeheer

Ons verenigingsgebouw wordt niet alleen gebruikt door Polyhymnia. Het is daarom van belang dat het gebouw altijd netjes wordt achtergelaten bij vertrek. Het gebouw wordt schoongemaakt door eigen leden. Hiervoor bestaat een schoonmaakrooster. Wij gaan er vanuit dat de leden zeer zorgvuldig en netjes met hun gebouw omgaan. Voor meer informatie en contact zie de informatiepagina clubgebouw van onze website.

 

Bibliothecaris

De bibliothecaris, draagt zorg voor het aanschaffen van muziek, het uitreiken van de te spelen muziek en het bijhouden van het muziekarchief. Voor de fanfare is dit Wibo Koenjer en voor de slagwerkgroep Gerben Schutte.

 

Website

Het beheer van de website valt onder de verantwoording van de PR commissie. Mis je informatie op deze site, of wil je aanpassingen laten doen stuur even een email met je wensen naar pr@muziekverenigingpolyhymnia.nl. Technische storingen kun je direct melden aan de webmaster via webmaster@muziekverenigingpolyhymnia.nl.